Prace przygotowawcze – porady dla klientów i konsultacje

d-arch

Prace przygotowawcze – porady dla klientów i konsultacje

Zajmujemy się zagadnieniami architektonicznymi, prawnymi, ekonomicznymi. Przygotowujemy koncepcje i programy funkcjonalno-użytkowe. Reprezentujemy tylko interesy klienta. Wsparcie może obejmować etap przygotowawczy do inwestycji, projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór architektoniczny, lub tylko poszczególne obszary.

Na zamówienie klienta opracowujemy termowizję budynku oraz audyty energetyczne wraz z oceną  możliwości i kierunków poprawy izolacyjności budynków, analizą strat ciepła i kosztów modernizacji. Analizujemy możliwości dostępności budynków przez osoby niepełnosprawne tzw. „budowa bez barier”.

W obecnych czasach odpowiednie analizy i staranne przygotowanie inwestycji staje się coraz ważniejsze.

Etap projektowy

W ramach naszej działalności opracowujemy projekty architektoniczno-budowlane. We współpracy z konstruktorami i projektantami branżowymi przekazujemy inwestorom wzajemnie skoordynowane wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze. Na zamówienie w ramach dokumentacji przekazywane są również przedmiary i kosztorysy prac budowlanych. Współpraca z inwestorami rozpoczyna się na etapie koncepcji, gdzie rozważane są różne koncepcje budowy.


Następnie opracowujemy projekty budowlano-wykonawcze. Reprezentujemy inwestorów w urzędach i tam prowadzimy procedury administracyjne. Następnie możemy pełnić nadzór autorski nad inwestycją i uczestniczyć w odbiorach końcowych na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.


W naszym dorobku są inwestycje o różnej skali. Od przebudów mieszkań i lokali użytkowych, budownictwo mieszkaniowe, usługowe, biurowe kończąc na projektach przemysłowych. W ramach działalności opracowywaliśmy również projekty identyfikacji wizualnej dla sieci bankowych.

Nadzór autorski

Każda budowa wymaga nadzoru. W ramach nadzoru czuwamy nad zgodnością realizacji projektu z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Na życzenie inwestora i wykonawcy wprowadzamy zmiany do projektu

Procedury administracyjne

Chętnie zdejmiemy z Ciebie wszystkie zadania organizacyjne!

Po otrzymaniu pełnomocnictwa reprezentujemy inwestora przed urzędami i organami

administracyjno-budowlanej na etapie uzyskiwania wszelkich zgód i pozwoleń na

budowę.

Wcześniej sprawdzamy i doradzamy optymalną ścieżkę uzyskania stosownych

zgód i pozwoleń.

Odstępstwa od przepisów i Warunków Technicznych.

Nie każdy istniejący budynek jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Nie każdy

nowo – projektowany budynek musi spełniać przepisy Warunków Technicznych.

Zajmujemy się opracowaniem ekspertyz i uzyskaniem stosownych odstępstw.

Pamiętamy jednak, że bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze.

Ekspertyzy i analizy

Oferujemy również opracowanie ekspertyz budowlanych,

konstrukcyjnych, mykologicznych, itp.

Świadczymy usługi związane z termowizją i analizami energetycznymi.

Inwestorstwo zastępcze, realizacja projektów „pod klucz”.

W ramach działalności możemy reprezentować inwestora na wszelkich

etapach projektowania, budowy, czy odbiorów. Chcemy aby wszystko przebiegło

sprawnie. Podczas planowania i budowy projektu dbamy o dotrzymanie terminów i

uzgodnień, a koszty w uzgodnionych granicach. Kompletujemy dokumenty odbiorowe.

Uczestniczymy w odbiorach budowlanych aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Współpraca z wieloma wykonawcami pozwala nam również zaoferować

wykonanie inwestycji „pod klucz”.  Współpraca

może rozpocząć się już na etapie poszukiwania terenu, określeniu

zapotrzebowania, wykonaniu projektów, uzyskaniu wszelkich zgód i pozwoleń i

budowie. A zakończyć przekazaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie..